Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

14-11-2018

Từ ngày 14-8-2015, quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thực được thực hiện theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Theo đó, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Chính sách ưu đãi đối với trường mầm non tư thục

Thông tư nêu rõ, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm: Hội đồng quản trị (nếu có); Ban kiểm soát; Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; tổ chuyên môn; tổ văn phòng; tổ chức đoàn thể; các nhóm, lớp.

Trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức theo quy định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 50 trẻ.

Điều kiện để đăng ký hoạt động là người chăm sóc trẻ có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo quy định.

Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như: phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có diện tích tối thiểu 15 m2, an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng, có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ, có đủ nước sạch cho trẻ dùng, có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ…

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, trong trường hợp có đủ căn cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không bảo đảm an toàn và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không bảo đảm yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang-thiết bị… thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau: Nhắc nhở bằng văn bản; xử phạt hành chính theo quy định hiện hành; đình chỉ hoạt động hoặc giải thể…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 14-8-2015.

Theo Chinhphu.vn


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG MẦM NON NAM DINH

Địa chỉ: TDP3, Thi trấn NT Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email:mn_namdinh@quangbinh.edu.vn

Website: mnnamdinh.edu.vn